12 thoughts on “Song Joong Ki & Yoon Seung Ah for “Nylon”

  1. miahae says:

    seung ah seung ah yoon seung ah gw iriiiii. kyaaaa. poto yk tie your neck ama trench coat kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Comments are closed.